KONTAKT"FISKAR" Spółka z o.o.
Narbutta 25a
02-536 Warszawa

Oddział w Szczecinie
ul. Św. Cyryla i Metodego 9a
71-541 Szczecin

telefony:
509-902-315 Zarząd
509-902-313 Prokurent
509-902-314 Księgowość
email:
fiskar@inet.pl
e.ksiegarnia@fiskar.com.pl
Informujemy ponadto, że:
1/ fiskar@inet.pl, to obecnie nasz główny adres poczty elektronicznej, na który należy kierować wszelką korespondencję, w tym ewentualne zapytania;
2/ Spółka z przyczyn technicznych zrezygnowała z łączności za pośrednictwem telefaksu, w związku z czym nie jest możliwe przesłanie korespondencji w tej formie.
3/ Spółka nie prowadzi obecnie księgarni internetowej. Z obecnym zakresem działalności Spółki, a także z informacjami dotyczącymi osób reprezentujących Spółkę można się zapoznać w Repozytorium dokumentów finansowych KRS.